Add-in Express 2 VCL Edition 2010 Download

Komponent dla języka Delphi który ułatwi tworzenie dodatków dla programów Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Access, Microsoft FrontPage i Microsoft Project.