Audio Capture ActiveX Control Download

Komponent ActiveX który pozwoli na dodanie do naszych aplikacji możliwości zgrywania dźwięku z wejścia Line In , Stereo Mix, Mono Mix, Aux, Video, CD Audio oraz lini telefonicznej. Program posiada pełne wsparcie dla formatów WAV, WMA i MP3 oraz zawiera kody źródłowe przykładowych aplikacji w językach VB.Net, VFP, VB , VC++, Delphi.