EyeBatch Download

Aplikacja służąca do grupowej obróbki plików graficznych. Pozwala wykonać na wybranych zbiorach ciąg określonych operacji. Mogą nimi być zmiana kolorów, nałożenie efektów specjalnych lub filtrów i transformacja (np. obrót czy odbicie). W każdej z wymienionych kategorii dostępnych jest kilkanaście operacji, co daje naprawdę dużą liczbę możliwych do wykonania przekształceń. Obrabiane grafiki mogą zostać zapisane w swoim pierwotnym formacie lub przekonwertowane do innego, obsługiwanego przez program.