XSL-FO Debugger Download

Narzędzie do wizualnego debugingu styli formatowania XSL, oparte na silniku formatowania Xml2PDF. Narzędzie pobiera pliki XSL-FO lub pary plików XML i XSLT i generuje dokument PDF zgodny z instrukcjami formatowania XSL-FO.