VBto Converter Download

Proste w użyciu narzędzie które pozwoli na konwersję kodu języka Microsoft Visual Basic 6.0 na kod i zasoby projektów Visual C++ lub kod projektów Microsoft VBNET i C#.NET.