Bee Icons Download

Narzędzie które pozwoli na kompleksowe zarządzanie ikonami wykorzystywanymi w systemie. Program pozwala na zmianę ikon pulpitu oraz ikon poszczególnych typów plików. aplikacja dzięki możliwości eksportu plików ikon z bibliotek i plików ICO daje niemal nie ograniczone możliwości zmiany domyślnych obrazów.

Zmiany w Bee Icons

+ Japanese translation has been added * German translation was updated * Other minor updates