Mmm FREE Download

Wyjątkowe narzędzie dzięki któremu będziemy w stanie bez zbędnej straty czasu skonfigurować menu kontekstowe wg własnych potrzeb. Program automatycznie przesuwa nieużywane lub od dawna nieużywane skróty na osobną rozwijalną listę dzięki czemu znacznie skraca się czas oczekiwania na wyświetlenie menu kontekstowego uruchamianego prawym przyciskiem myszy.