SendToAny Download

Rozszerzenie eksploratora systemu Windows które dodaje dodatkową opcję w menu kontekstowym, mianowicie Send to Any ("Wyślij Gdziekolwiek") dzięki której jesteśmy w stanie wysłać dowolny obiekt do wybranej przez nas aplikacji której skrót znajduje się na pulpicie, pasku szybkiego uruchamiania lub też w menu Start.