Electric Sheep Download

Darmowy wygaszacz ekranu bazujący na noweli Philipa K. Dicka "Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?". Wygaszacz wyświetla fantastyczne obrazy mające być przedstawieniem kolektywnego snu komputerów. Widok naprawdę zapiera dech w piersiach.