FirePanel XP Download

FirePanel XP jest rozszerzeniem firewalla znajdującego się w systemie WindowsXP SP2 i WIndows2003 SP1. Za pomocą tego programu można zmieniać ustawienia, które nie są normalnie dostępne dla użytkownika. Można ustawiać reguły, monitorować aktywność firewalla, oglądać logi itp.