FilmEasyDevelop Download

Program który pozwoli na zamianę skanowanych negatywów klisz filmowych na pełno barwne lub czarno białe obrazy. Oryginalny obraz może zostać wprowadzony do skanera przez skaner bądź aparat cyfrowy, a program automatycznie zamieni je w obrazy. Użytkownicy mogą definiować który fragment negatywu ma zostać zamieniony na obraz, a program resztę pracy wykona już automatycznie.