Disk Recon Download

Menedżer plików interfejsem i prostotą przypominający Eksplorator Windows jednakże posiadający dużo większe możliwości. Program pozwala na pełną kontrolę zajętości miejsca z możliwością wyświetlania jej na przyjaznych wykresach wraz z pokazaniem ilości miejsca które tracimy ze względu na rozmiar jednostki alokacji plików. Program pozwala na wyświetlenie aktywności plików w wybranych folderach, posiada wbudowaną obsługę UMC oraz bogate generatory raportów i mechanizmy wyszukujące.