Drive Manager Download

Menedżer dysków twardych zarówno lokalnych i sieciowych oraz napędów optycznych i dysków wymiennych (z pominięciem stacji FDD). Program pozwala na bieżące monitorowanie stanu dysków i definiowanie alarmów w razie przekroczenia minimalnej ilości wolnego miejsca.