HDD Firmware Serial Number Source Code Download

Program który poda numer seryjny dysku i jego firmware oraz pomoże na jego zamianę. Dzięki czemu możemy tworzyć niemal identyczne jednostki w sieci.