ASTRA32 - Advanced System Information Tool Download

Wersja Windows programu ASTRA do ustalania konfiguracji komputera. Pozwala uzyskać szczegółowe informacje (w tym również nieudokumentowane) o procesorze, cache, płycie głównej, twardych dyskach, CD/DVD, urządzeniach SCSI, modułach pamięci, chipsecie, urządzeniach BIOS, PCI/AGP, USB i ISA/PnP, DMI/SMBIOS, monitorze, karcie wideo, karcie dźwiękowej i sieciowej, drukarce i wielu innych. Dodatkowo - sporządzenie pliku raportu i możliwość eksportu danych do programów rejestracji techniki obliczeniowej. Możliwość pracy z wiersza kontrolnego.