RightMark Audio Analyzer Download

Narzędzie które pozwoli na wykonanie szczegółowych analiz dźwięku w odtwarzaczach MP3, CD/DVD i innych urządzeń przetwarzających dźwięk. Program przepuszcza przez urządzenia sygnał dźwiękowy, po czym porównuje go z materiałem wejściowym na podstawie analizy częstotliwości i wbudowanych algorytmów testujących. Aplikacja umożliwia wykonanie analiz na podstawie dowolnego pliku dźwiękowego podanego przez użytkownika.

Zmiany w RightMark Audio Analyzer

* Added testing of any output of MME device in Vista (make sure max speakers configuration selected in OS's device settings) * Added testing of any output of KS device in XP (PRO version only) * Resulting WAV file option now works with any test combination * Fixed problem with testing USB devices with big latency