Stress Prime 2004 Download

Narzędzie docenione głównie przez overclockerów, pozwala na sprawdzenie stabilności podzespołów komputera podczas pracy w obciążeniu. Program podczas pracy wyświetla aktualną temperaturę i zużycie procesora, częstotliwość magistrali i błędy jakie powstają podczas pracy w stresie.

Zmiany w Stress Prime 2004

* Switch to Prime95 24.14 numeric routines * Fix bug when restoring from minimized/tray icon state * During stress/torture test, change text selection to show progress * Restore CPU Affinity setting on startup, save CPU Affinity and Priority on exit * Miscellaneous tweaks to layout and dialog text * Show when page faults occur during stress test, N.B. if using MBM5 in Blend or Custom Test, paging may occur often * Show number of rounds in dialog * Warn if system CPU affinity mask different from process CPU affinity mask