Interface Traffic Indicator Download

Monitor sieci który pomoże nam sprawdzanie dostępności wybranych urządzeń sieciowych w określonych odcinkach czasu i stałe monitorowanie prędkości transferu w sieci. Program pozwala na sukcesywne monitorowanie całego obszaru sieci jak i jego pojedynczych punktów (jak komputery, switche czy routery). Program pozwala także na pełny monitoring sieci domowej.