WifiHistoryView Download

WifiHistoryView to niewielki program, którego zadaniem jest wyświetlenie listy wszystkich sieci bezprzewodowych, do których komputer łączył się w przeszłości. Program umożliwia gruntowne sprawdzenie, z jakich sieci Wi-Fi korzystaliśmy na laptopie, w jakich godzinach, w jakich dniach, a także przez jak długi czas. Narzędzie nie wymaga instalacji - to program typu portable, który możemy uruchomić nawet bezpośrednio z poziomu pendrive'a.

Sprawdź, do jakich sieci Wi-Fi łączył się komputer

Korzystanie z programu nie stanowi trudności. Po uruchomieniu WifiHistoryView pojawi się szerokie okno z tabelką, w której wyświetlana jest lista wszystkich sieci bezprzewodowych, z których komputer korzystał. Dla każdej sieci Wi-Fi wyświetla się jej nazwa (SSID), data połączenia / rozłączenia, a także bardziej szczegółowe informacje np. typ zabezpieczeń sieci. Użytkownik może stworzyć kopię zapasową całej listy w postaci pliku tekstowego lub HTML.

Narzędzie okaże się przydatne w zasadzie w każdej sytuacji, w której zachodzi konieczność zweryfikowania tego, czy komputer łączył się z jakimiś sieciami bezprzewodowymi, a jeśli tak, to z jakimi. Sprawdzi się zarówno jako narzędzie do kontroli rodzicielskiej (możliwość sprawdzenia, czy dziecko nie próbuje omijać blokad poprzez korzystanie z sąsiednich, niezabezpieczonych sieci Wi-Fi), jak również jako program do sprawdzania historii połączeń w celach diagnostycznych.