Bulk Crap Uninstaller Download

Bulk Crap Uninstaller to darmowe narzędzie, za pomocą którego użytkownik może masowo usuwać programy z systemu Windows. Systemowe narzędzie do odinstalowywania programów dostępne w Panelu sterowania umożliwia usuwanie tylko jednego programu w tym samym czasie. Bulk Crap Uninstaller działa nieco inaczej i korzystając z niego użytkownik może zaznaczyć dowolną ilość programów na liście (przytrzymując przycisk CTRL), a następnie uruchomić ich zautomatyzowane odinstalowywanie.

Program kolejkuje wszystkie wybrane programy i samodzielnie uruchamia odinstalowywanie każdego z nich po kolei. Bulk Crap Uninstaller może usuwać programy w dwóch trybach. Pierwszy to "Uninstall", czyli zwykłe odinstalowywanie. Każdy deinstalator będzie uruchamiał się po kolei, a użytkownik musi potwierdzić usunięcie, kliknąć "Dalej" lub wybrać podobną opcję potwierdzającą. Jeżeli chcemy skorzystać z całkowicie zautomatyzowanego procesu usuwania programów, to w tym przypadku skorzysta się drugi tryb działania, czyli "Quietly Uninstall". W tym trybie wszystkie zaznaczone programy usuwają się w tle, automatycznie, bez jakichkolwiek komunikatów wymagających zgody użytkownika. Nie wszystkie programy ten tryb jednak obsługują - w takim przypadku Bulk Crap Uninstaller może je pominąć lub wyświetlić klasyczny deinstalator.