KeyTweak Download

KeyTweak to darmowe narzędzie, za pomocą którego możemy przypisać inne funkcje wybranym klawiszom na klawiaturze. Aplikacja przyda się użytkownikom, którzy posiadają uszkodzony przyciski na klawiaturze - np. spację. Wtedy można w prosty sposób przypisać działanie spacji do innego klawisza na czas naprawy lub wymiany klawiatury. Oprócz teog narzędzie obsługuje klawisze multimedialne znajdujące się np. w górnej części klawiatury. Możemy przypisać do nich inne działanie lub na odwrót - do zwykłych klawiszy możemy przypisać funkcje multimedialne, takie jak przewijanie piosenek czy zmiana głośności.

Program sam w sobie jest bardzo intuicyjny - po uruchomieniu KeyTweak, aplikacja wyświetli na ekranie wirtualną reprezentację klawiatury, gdzie każdy przycisk oznaczony jest poszczególnym numerem (identyfikatorem). Klikając w wybrany przycisk możemy sprawdzić, jaka funkcja (np. jaka litera lub cyfra) jest obecnie przypisana do tego klawisza. By nadać mu inną funkcję, wystarczy go zaznaczyć i z rozwijanego pola wybrać nową funkcję, a następnie zaakceptować i uruchomić komputer ponownie. Wszystkie zmiany są widoczne tuż po restarcie systemu.