Zdarza Ci się przypadkowo wciskać klawisz Windows, przez co np. wychodzisz z gry do Pulpitu? A może irytują Cię skróty klawiszowe w połączeniu z przyciskiem Windows? Zarówno sam klawisz jak i skróty z nim związane możemy dezaktywować. Zobacz, jak to zrobić.

Wyłączanie przycisku Windows w systemie

Globalne skróty klawiszowe, takie jak te związane z klawiszem Windows, działają w obrębie całego systemu, a nawet podczas pełnoekranowych aplikacji (gier). Zdarza się jednak, że możemy je wywoływać przez przypadek lub nam po prostu przeszkadzają.

Globalne skróty klawiszowe z przyciskiem Windows możemy wyłączyć poprzez Edytora rejestru i dezaktywowanie całego klawisza Windows na klawiaturze.

Wyłączanie całego przycisku Windows

Abyśmy mogli wyłączyć całkowicie ten przycisk, należy utworzyć odpowiedni wpis w rejestrze, w odpowiednim kluczu.

1. Wysuń menu Start lub przejdź do ekranu startowego w Windows 8, a następnie wyszukaj frazy „regedit”. Uruchom znaleziony element.

2. W Edytorze rejestru przejdź do sekcji „HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer"

Jeśli po przejściu do klucza „Policies” nie znajdziesz w nim podklucza „Explorer”, to należy go utworzyć samemu. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na kluczu „Policies” i wybieramy „Nowy > Klucz”.

Tworzenie klucza Explorer

3. Zaznacz znaleziony lub świeżo utworzony klucz „Explorer”, a następnie kliknij w niego prawym przyciskiem myszy. Z rozwijanej listy wybierz „Nowy > Wartość DWORD (32-bitowa)”.

Tworzenie wartości DWORD

4. Po prawej stronie okna Edytora rejestru wyświetli się utworzony przez nas wpis. Nadajemy mu nazwę NoWinKeys.

Wpis NoWinKeys

5. Kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy na wpisie NoWinKeys. W nowym oknie ustaw mu wartość 1.

Ustawianie wartości dla NoWinKeys

Po wszystkim należy przelogować się w systemie Windows lub całkowicie zrestartować komputer. Po ponownym uruchomieniu zmiany zostaną wprowadzone i klawisz Windows nie będzie działać i przeszkadzać w pracy. Jedyne działanie, jakie zostanie mu pozostawione, to wysuwanie menu Start, gdy jesteśmy na pulpicie.