MouseFighter Download

MouseFighter to darmowy program, za pomocą którego możemy kontrolować kursor myszy przy użyciu klawiatury. To świetne narzędzie, które okaże się niezwykle przydatne w sytuacji, gdy mysz się rozładuje bądź ulegnie awarii, a my nie będziemy mieli w zanadrzu żadnego sprzętu zastępczego.

Użycie programu jest bardzo proste - po uruchomieniu wyświetlone zostanie okno, w którym użytkownik może dostosować przycisk aktywacyjny, a także zdefiniować, które klawisze mają odpowiadać za poruszanie kursora i kliknięcia. Dzięki zaawansowanym funkcjom możliwe jest dodatkowe skonfigurowanie prędkości poruszania kursora oraz wybranie, czy kursor ma przyśpieszać po przytrzymaniu przycisku, czy też ma poruszać się z równomierną prędkością.