VoodooShield Download

VoodooShield to program zabezpieczający komputer przed szkodliwymi programami i plikami EXE. Narzędzie pozwala stworzyć białą listę zezwolonych programów, procesów i plików EXE, które mogą być uruchamiane na komputerze. Cała reszta będzie blokowana. Posiada dwa tryby działania - z włączoną (ON) i wyłączoną ochroną (OFF) - dzięki którym możemy szybko wyłączyć ochronę, zainstalować nowy program, a następnie włączyć ją ponownie.

Jak działa VoodooShield?

Po zainstalowaniu programu utworzona zostanie migawka systemu. Na jej podstawie tworzona jest wstępna biała lista zezwolonych programów. Po stworzeniu migawki i włączeniu blokady (tarcza w trybie ON) będziemy mogli uruchamiać tylko dotychczasowe aplikacje, które były zainstalowane w komputerze przed instalacją VoodooShield.

Aby zainstalować nowe, należy tymczasowo wyłączyć blokadę (tarcza w trybie OFF), a następnie zainstalować nowy program lub po prostu go uruchomić. Raz uruchomiony program w trybie OFF zostaje automatycznie dodany do białej listy, więc należy postępować ostrożnie po wyłączeniu blokady. Po ponownym włączeniu blokowania nowy program będziemy mogli uruchamiać. Aplikacja wyświetla także powiadomienia w momencie, gdy któryś plik EXE lub program zostanie zablokowany. Możemy wtedy zadecydować, co chcemy z nim zrobić - zablokować go, uruchomić w trybie piaskownicy (Sandbox) lub zezwolić na uruchamianie.