Windows 7+ Theme Installer Download

Windows 7+ Theme Installer to darmowy program, za pomocą którego możemy w prosty sposób instalować style wizualne w systemie Windows. Narzędzie obsługuje Windowsa 7, 8 i 8.1. Zaletą programu jest nie tylko fakt instalowania samych stylów wizualnych (pliki .theme), ale także towarzyszących im często plików DLL podmieniających inne elementy Windowsa. Dzięki temu możemy instalować style oraz podmieniać pliki Shell32.dll, ImageRes.dll, TwinUI.dll, SndVolSSO.dll, pnidui.dll czy ActionCenter.dll. Pliki te są często załączane do stylów i oferuję zmianę wyglądu ikon czy też okna Eksploratora plików. Warto także zaznaczyć, że Windows 7+ Theme Installer posiada wbudowaną opcję patchowania pliku UXTheme.dll, który odpowiada za możliwość instalacji stylów. Stanowi tym samym narzędzie typu "wszystko-w-jednym" jeśli chodzi o instalację nowych kompozycji wizualnych w Windowsie.

Obsługa programu jest prosta - przy pierwszym uruchomieniu program sprawdzi, czy w systemie jest już zmodyfikowana wersja UXTheme.dll, czy też może należy to dopiero zrobić. Jeśli taka konieczność zajdzie, to narzędzie poprosi nas o wydanie zgody na podmianę pliku. W głównym oknie programu wystarczy tylko wskazać poszczególne pliki do instalacji i potwierdzić dodanie stylu do Windowsa.