PowerOff Download

Program PowerOff umożliwia wykonanie następujących zadań, o określonej godzinie:
-Wyłączenie komputera
-Ponowne uruchomienie komputera
-Przejście w stan wstrzymania
-Hibernację
-Wylogowanie użytkownika

Wybrane zadanie można planować z dowolnym wyprzedzeniem, nawet kilkumiesięcznym. Można ustawić aby programy wykonał zadanie o określonej godzinie lub za pewien określony czas (program automatycznie przelicza). Istnieje możliwość wykonywania zadania codziennie o ustalonej porze lub co dowolnie określony czas.