Rachmistrz nexo PRO Download

Rachmistrz nexo PRO to rozszerzona wersja programu Rachmistrz nexo. Posiada zatem wszystkie podstawowe funkcje przeznaczone dla firmfirm, które prowadzą księgę przychodów i rozchodów lub rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach podstawowych funkcji mamy zatem rozwiązania jak narzędzia do ewidencji VAT, umów oraz płac, środków trwały i pojazdów, aż po operacje kasowe, deklaracje ZUS czy rozliczanie rachunków.

W ramach programu będziemy mogli skorzystać również z obsługi operacji rachunków bankowych (np. polecenie przelewu), w tym obsługi bankowości elektronicznej. Rachmistrz nexo pozwala na wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA), a także automatyczną deklarację do KPiR lub EP. Program jest zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt nexo.

Funkcje dostępne w wersji PRO:

- Sfera dla Rachmistrza nexo. Umożliwia tworzenie własnych rozwiązań;
- definiowalne transakcje VAT;
- definiowanie własnych typów amortyzacji;
-  sesje kasowe – moduł przeznaczony do weryfikacji pracy kasjera;
- definiowalne rodzaje rozrachunków;
- dzielenie rozrachunku na raty;
- ewidencja sesji rozliczeniowych tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
- rozliczenia wielowalutowe;
-  rozbudowane schematy dekretacji;  
- ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP;
- pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie;
-definiowanie własnych raportów i wydruków;
-punkty rozszerzeń - dodawanie do logiki biznesowej własnych algorytmów.