Rachmistrz nexo Download

Rachmistrz nexo jest prostym systemem do obsługi uproszczonej księgowości w małych i średnich firmach. Mimo stosunkowo łatwej obsługi, charakteryzuje się całą paletą funkcji przeznaczonych do prowadzenia księgowości. Mamy więc narzędzia do ewidencji VAT, umów oraz płac, środków trwały i pojazdów, aż po operacje kasowe, deklaracje ZUS czy rozliczanie rachunków.

Podstawowe funkcje Rachmistrza nexo to m.in. możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ewidencja i rozliczanie VAT, obsługa wynagrodzeń, zaawansowany system rozliczeń właścicielskich, obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych.

W ramach programu będziemy mogli skorzystać również z obsługi operacji rachunków bankowych (np. polecenie przelewu), w tym obsługi bankowości elektronicznej. Rachmistrz nexo pozwala na wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA), a także automatyczną deklarację do KPiR lub EP. Program jest zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt nexo.