PhrozenSoft VirusTotal Uploader Download

PhrozenSoft VirusTotal Uploader to darmowe narzedzie, za pomocą którego użytkownik może w bardzo prosty i szybki sposób wybrać dowolne pliki z dysku i przesłać je do bazy serwisu VirusTotal.com w celu przeskanowania pod kątem szkodliwego oprogramowania w oparciu o bazę prawie 50 silników antywirusowych. Użytkownik może wybrać dowolne pliki z dysku i wysłać je do skanowania jak rownież skorzystać z dodatkowych narzędzi, które umożliwiają skanowanie procesów i usług systemowych czy też aplikacji startujących wraz z systemem.

VirusTotal Uploader posiada prosty interfejs podzielony na trzy zakładki. W pierwszej zakładce wyświetlony jest postęp wysyłania plików na serwery VirusTotal.com, w drugiej wyświetla się lista plików aktualnie skanowanych, z kolei w trzeciej zawarte są wyniki skanowania. Standardowo, pliki oznaczone zieloną ikoną są czyste, natomiast czerwona ikona świadczy o tym, że któryś z antywirusów wykrył zagrożenie. Aby dowiedzieć się coś więcej należy kliknąć dwukrotnie na wybranej pozycji.

Aplikacja posiada dodatkowe narzędzia usprawniające pracę z programem i serwisem VirusTotal.com. W zakładce “Tools” znajdziemy takie dodatki, jak Process explorer (pozwala wybrać pliki EXE procesów działających w tle i wysłać je do skanowania), Startup explorer (umożliwia przeskanowanie plików EXE startujących wraz z systemem) czy też Services explorer (skanowanie usług systemowych). Aby w pełni skorzystać z dodatkowych narzędzi należy uruchomić program w trybie administratora.