GPL Ghostscript Download

GPL Ghostscript to interpreter języka PostScript (PS) oraz Portable Document Format. Pozwala na podgląd plików zapisanych w formatach PS i PDF oraz ich wydruk na drukarkach. Umożliwia konwersję plików do wielu formatów, m.in. BMP, G3, G4, JPEG, PCX, PDF, PNG, XCF.

GPL Ghostcript jest wymaganą biblioteką do obsługi wielu programów, takich jak na przykład Scribus służący do składu tekstu.