Microsoft SQL Server 2008 Express (32-bit) Download

Microsoft SQL Server 2008 Express (32-bit) to bezpłatna wersja serwera bazy danych stworzonego przez firmę Microsoft. Wersja ta jest w pełni funkcjonalna, jednak w stosunku do płatnych odmian, została pozbawiona niektórych opcji i uproszczona. Narzędzie świetnie nadaje się do tworzenia prostych aplikacji bazodanowych oraz nauki samego języka programowania.

W wersji 2008, zaimplementowano między innymi obsługę frameworka ADO.NET Entity i języka LINQ. Dodano również narzędzie T-SQL IntelliSense w SQL Server Management Studio oraz nowe typy danych daty i czasu, kompatybilne z .NET. Nie zabrakło także rozbudowanych opcji eksportu i importu, nowych typów danych (w tym danych przestrzennych) oraz FileStream i HierarchyID.

Licencja Express Edition po uprzedniej rejestracji na stronie Microsoftu, pozwala na bezpłatne rozpowszechnianie bazy wraz z własną aplikacją.