GS-Base Download

GS-Base to aplikacja która w bardzo prosty i szybki sposób zmieni Twoje dane w bazę danych. Dzięki GS-Base tworzenie i wysyłanie formularzy, litów oraz etykiet będzie bardzo proste. Dodatkowo możemy wysyłać wiadomości e-mail z własnymi załącznikami.

Cechy programu GS-Base:
• Do 2.097.152 rekordów oraz 2047 pól w jednej tabeli, niezliczona ilość tabel w jednym pliku.
• Zarządzanie różnymi typami danych: numerami, tekstem, sformatowanymi dokumentami tekstowymi, obrazami oraz innymi typami plików
• Około 300 wbudowanych formuł, które automatycznie obliczą wartości, oraz utworzą połączenia pomiędzy tabelami
• Zaawansowane opcje wyszukiwania, możliwość wyszukiwania zduplikowanych rekordów, wartości pól, oraz zwykłego tekstu
• Standardowe narzędzia do edycji i formatowania, funkcje kompatybilne z programem Microsoft Excel, predefiniowane style numeryczne oraz możliwość utworzenia własnych styli
• Możliwość łączenia i dzielenia rekordów
• Możliwość wysyłania wiadomości elektronicznych z własnymi załącznikami
• Ochrona hasłem, funkcje automatycznego zapisywania oraz automatycznego zamykania programu
• Czysta instalacja – nie są tworzone żadne wpisy do rejestru systemowego
• Możliwość zapisywania tabel w formacie PDF
• Importowanie, eksportowanie oraz edycja tekstu, dBase III-IV, Clipper, FoxPro 2.x oraz plików Excel 2003 XML