Europlus+ Angielski z Cambridge Download

Europlus+ Angielski z Cambridge to zestaw ćwiczeń i testów do nauki języka angielskiego podzielonych na trzy poziomy zaawansowania. Aplikacja wyposażona jest w różnego rodzaju lekcje, które opierają się na uzupełnianiu treści, wybieraniu odpowiedzi spośród kilku dostępnych (pytania testowe) oraz materiałów audio/video, na podstawie których tworzone są ćwiczenia.

Program całego kursu został stworzony we współpracy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie nauczania języków obcych oraz na podstawie materiałów z podręczników wydawnictwa Cambirdge Univeristy Press. Poziom opracowania lekcji stoi na najwyższym poziomie. EuroPlus+ Angielski z Cambridge oferuje materiał na trzech poziomach trudności – początkującym, średnim oraz średnio-zaawansowanym. Docelowymi odbiorcami są osoby władające językiem angielskim w takim właśnie stopniu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby program wykorzystany był przez osoby na zaawansowanym poziomie, gdyż materiał okaże się bardzo dobrą powtórką oraz sposobem na utrwalenie wiedzy.

Plusem jest ogromna baza tysięcy materiałów dydaktycznych, w skład których wchodzą nagrania, zdjęcia, ilustracje oraz interaktywne animacje. Ze względu na szeroki zakres ćwiczeń, program wykształci w nas zarówno umiejętności rozumienia ze słuchu jak również mówienia, czytania oraz pisania. Materiał jest opracowany w taki sposób, że równie dobrze można go używać do samodzielnej nauki jak i do wsparcia nauczania w kursie grupowym.

Każdy nowy rozdział zawiera lekcje wprowadzające, które pomogą wprowadzić użytkownika w nowy materiał językowy. W zależności od poziomu, ilość lekcji regularnych (wprowadzających) różni się od siebie. Początkujący będą musieli opanować dwie lekcje dla każdego rozdziału, natomiast na poziomie Intermediate będzie ich sześć. Po ukończeniu rozdziału użytkownik uzyska dostęp do tzw. lekcji powtórzeniowych, które pozwalają na podsumowanie nowo przedstawionego materiału oraz jego dodatkowe utrwalenie.

Ukończenie całego poziomu nauki zwieńczone jest dużym testem podsumowującym (jeden test na cały poziom), który użytkownik musi zdać, aby potwierdzić opanowanie materiału.

Dzięki inteligentnemu systemowi śledzenia postępów użytkownika oraz wykonywanym przez nas testom diagnostycznym, program sam oszacuje, na co uczeń powinien poświęcić więcej uwagi i wskaże obszary wymagające powtórzenia. Aplikacja prowadzi odpowiedni rejestr wyników uzyskanych w testach, dzięki którym uczeń jest cały czas pod kontrolą swojego wirtualnego nauczyciela. 

Program nie narzuca z góry ustanowionego tempa nauki, a to dzięki opcji Planu Nauki, która pozwala odpowiednie ułożenie planu zajęć i wybrania takiego tempa, które będzie nam odpowiadać – istnieje nawet możliwość określenia sobie okresu urlopu/wakacji, który program weźmie pod uwagę. Użytkownik może śledzić plan poprzez wskaźnik informujący o postępie realizacji indywidualnego toku nauczania.

Europlus+ Angielski z Cambridge jest również przydatny podczas przygotowywania się do egzaminów językowych, takich jak KET, PET oraz FCE.