ImageToIcon Download

ImageToIcon konwertuje formaty bmp, png, gif, jpg do formatu ico. Jest to lekkie narzędzie. Otrzymane ikony, są standardowego rozmiaru 32x32. Dzięki tej aplikacji stworzenie ikon do gier i programów jest bardzo proste.