GFI FAXmaker for Exchange Download

Aplikacja, która pozwala na wysyłanie oraz odbieranie faksów bezpośrednie z Outlooka, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Można wyświetlić podgląd wiadomości oraz nastawić automatyczne drukowanie odebranych wiadomości.