KeyPass Download

Aplikacja, która pozwala na skompletowanie wszystkich haseł do jednej zaszyfrowanej bazy. Narzędzie używa 448 bitowego algorytmu oraz posługujemy się nią za pomoc jednego głównego hasła.