Access Manager Download

Access Manager to oprogramowanie, które przechowuje wszystkie hasła w jednym miejscu, co jest przydatne dla osób, które często zapominają swoich haseł i chcą trzymać je w bezpiecznym miejscu. Są one chronione za pomocą algorytmu szyfrującego. Potrafi także automatycznie generować silne hasła. Możemy także dopisywać nieograniczoną ilość notatek do danego hasła. Oprócz samych haseł, program umozliwia bezpieczne przechowywanie innych danych, takich jak np. numery kart kredytowych.