Lavasoft Personal Firewall Download

Tarcza bezpieczeństwa przed atakami hakerów, robakami oraz trojanami. Posiada wiele przydatnych funkcji. Blokuje próby dostania się do danych, monitoruje uruchomione aplikacje.