Software Studio Download

Zintegrowany edytor dla C#, Java, VB.Net, Aspx, C++, Html, Xml, Php, JavaScript. Posiada podświetlanie składni, code folding oraz code completetion.