Backup Plus Download

Program umożliwiający stworzenie kopii zapasowej Twoich ważnych plików szybko i łatwo. Posiada opcję Timed Backup Manager, która sama będzie tworzyła kopie co pewien okres czasu, jaki sobie ustawisz (od godziny do 30 dni).