Ichthux - Linux For Christians Download

Ichthux jest darmowym systemem ooperacyjnym Linuks przeznaczonym dla chrześcijańskich użytkowników. Oparty na Kubuntu, dostarcza różnorodność chrześcijańskiego oprogramowania i dodatków, łatwy do opanowania pulpit KDE i jest uważany za najodpowiedniejszy do użycia na komputerach w kościołach, szkołach kościelnych oraz chrześnijańskich domów. Ichthux pochodzi od greckiego słowa ichthus, które oznacza rybę.