SwitchIP Address Download

SwitchIP Address zmienia adres IP w sieci lokalnej za pomocą jednego kliknięcia. Program szczególnie przydatny dla użytkowników laptopów, którzy często zmieniają sieci. Musisz mieć prawa administratora, by używać tej aplikacji.