NetSetMan Download

Prosta w użytkowaniu aplikacja umożliwiająca automatyczną zmianę ustawień połączenia sieciowego wg wcześniej zdefiniowanych parametrów. Program pozwala na zdefiniowanie 5 różnych konfiguracji i ich szybką zamianę. Dzięki czemu możemy zdefiniować serię ustawień dla np komputera przenośnego i wykorzystywać połączenie z Internetem w różnych miejscach bez potrzeby ciągłego ręcznego wprowadzania ustawień.