ZipX Download

ZipX to program służący do kompresji plików w systemie Microsoft Windows. Umożliwia on tworzenie archiwum Zip i CAB. Jest on kompatybilny z WinZip oraz PKZip.