Pixel Download

Pixel to narzędzie potrafiące edytować i retuszować animacje jak również zdjęcia. Jest dostępna wersja pod DOS, Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Linux, BeOS, QNX oraz Solaris.