NFOView Download

Prosta aplikacja która pozwoli na odczyt plików NFO dołączanych często do scenowych wydań oraz podgląd grafiki ASCII w nich zawartej w oryginalnej formie.