GSfx Wizard Download

GSfx Wizard umożliwia on tworzenie archiwum jak SFX. Dzięki niemu, mamy możliwość kompresji plików, możemy rozsyłać własne dokumenty, media do przeróżnych źródeł na świecie jak np. Internet.