AnyZip Download

AnyZip umożliwia on dekompresję zarchiwizowanych formatów Zip, GZip, Tar, Gzipped Tar, Cab, JAR, RAR. Możesz także tworzyć zarchiwizowane formaty Zip, GZip, Tar.