iTunes Media Player Download

iTunes Media Player umożliwia odtwarzanie playlisty, zmianę artysty, piosenki.

Wymagania:
· Yahoo Widget Engine