SFV Checker Download

SFV Checker sprawdza wieloczęściowe archiwa porównując je z plikiem SFV i ustala ich poprawność. Wykorzystuje technologię CRC-32 do sprawdzenia plików co pozwala na zaoszczędzenie czasu na kolejne pobieranie wszystkich plików gdy tylko jeden zostanie uszkodzony.